Crop guide: Cereals

धानको उत्पादनोपरान्त भण्डारण तथा व्यवस्थापन

शारदा गोराथोकी धानको उत्पादनोपरान्त भण्डारण तथा व्यवस्थापन नेपालमा उत्पादनोपरान्त हुने ह्रास अन्य मुलुकको तुलनामा बढी भएको पाइन्छ । खाद्यबालीमा करिब १० देखि १५ प्रतिशत उत्पादनोपरान्त ह्रास...

हाइब्रिड मकै खेति प्रबिधि

हाइब्रिड मकै खेति प्रबिधि परिचय  मकै पहाडि भेगको मुख्य खाधान्न बालिको स्रोत हो। मकैको खेती नेपालको प्राय सबै प्रदेशमा हुँदै आएको छ। कुल मकै खेति...

गहुँ खेती प्रविधि:

गहुँ खेती परिचय: गहुँ (Triticum aestivum) बिश्वोमा सबैभन्दा धेरै उत्पदान हुने र नेपालको लागि धान र मकै पछीको महत्त्वपूर्ण अन्न बाली हो। गाउँ घरमा यस्को...

Crop Guide: Rice

Rice (Oriza sativa) Cultivars: Hardinath-1, Chaite-2, Chaite-4, CH-45, Kanchan, Radha-11, Kanchhi Mansul, Chaite-6, PR-101, Khumal-11, Chaite-1, Sabitri, Hardinath-2, Khumal-4, Makwanpur-1, Chanda Nath-3, Radha-4 Climate: Temperature ranges...

Major Rice Cultivar Found in Nepal

Rice Genetic Resources of Nepal More than 1700 rice landraces are reported in Nepal growing from 60 to 3050 m altitude. Considering this importance of...

Crop Guide: Vegetables

COMMERCIAL SEED PRODUCTION OF TOMATO IN NEPAL

COMMERCIAL SEED PRODUCTION OF TOMATO IN NEPAL   Tomato is one of the most important vegetable crops grown extensively in the tropical and subtropical belts of...

Legumes and its Importance in Nepalese Agriculture

Legumes and its Importance in Nepalese Agriculture Agriculture is the main source of income and livelihood of 66% of the rural population in Nepal (MOAC...

भेंडे  खुर्सानी  खेती  प्रविधी   

  भेंडे खुर्सानी उष्ण र शीतोष्ण क्षेत्रहरुमा न्यानो मौसममा खेती गरिने महत्वपूर्ण तरकारी बाली हो। यसको उद्गमस्थल मध्य अमेरिका,  विषेश गरी ब्राजिल मानिन्छ । नेपालमा...

वेमौसमी प्याज खेति प्रविधि

वेमौसमी प्याज खेति प्रविधि परिचय प्याज हाम्रो घरको भान्सामा पाइने तरकारी वाली हो । जसलाई हामीले मसला र सलादको रुपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ । प्याजलाई हामीले...

A review on: Major problems, control efforts and achievements in Leafy vegetables

A review on: Major problems, control efforts and achievements in Leafy vegetables Santosh Neupane ; Department of Horticulture, Institute of Agriculture and Animal Science, T.U. Abstract Various works...

Commercial use of Plant growth regulators (PGR) in Nepal

Commercial use of PGRs Phytohormones are organic compounds, other than nutrients, that produced naturally in higher plants, controlling growth or other physiological functions at a...

White rust of crucifers

White rust of crucifers: Causual organism :- Albugo candida / Albugo cruciferum Class- oomycetes Order- Peronosporales  Family- Albuginaceae White rust is found in number of cruciferous...

Late blight of Solanaceae vegetables

Late blight of Solanaceae vegetables Economically important disease caused Irish famine in 1845 Disease of cool moist area but has adopted to subtropical climate. ...

Crop Guide: Fruits

Banana Cultivation Guide

Banana Cultivation Guide Banana is one of the important fruit crops grown in Nepal which is rich source of nutrient and is relatively cheaper than...

Role of environment on Initiation and development of the inflorescence in Pears

Role of environment on Initiation and development of the inflorescence in Pears Initiation and development of the inflorescence In the summer and autumn of the year...

Pre-harvest Factors Affecting Physiological Disorder

Pre-harvest Factors Affecting Physiological Disorder Light, temperature and water The taste and flavor of horticultural crops are influenced by environment, agrichemicals, nutrition, and management...

Papaya Cultivation Guide

Papaya (Carica papaya L.) Climate: Papaya is very sensitive to frost. Papaya prefers warm climates with abundant rainfall or irrigation. Temperatures range from 21°C to...

STRAWBERRY CULTIVATION GUIDE

STRAWBERRY CULTIVATION GUIDE Climate: Strawberry requires low temperature for vegetable growth & a slightly warmer climate of spring for flower initiation & fruiting. Spring frost...

Citrus Cultivation Guide for Nepal

Climate: The best climatic condition suitable for Mandarin and Sweet orange is 1000-14000 masl with an annual average temperature of 19°c. for lime is...

 व्यवसायिक कागती खेती

 व्यवसायिक कागती खेती १. परिचय: Rutaceae  वनस्पति परिवारको  Citreae समूह भित्र पर्ने र फलको बोक्रा मा तेल भरिएका   छिद्रहरु हुने विभिन्न प्रजातिका वनस्पतिलाई कागती भनिन्छ।सुन्तला...

व्यवसायिक केरा खेतीः एक जानकारी

व्यवसायिक केरा खेतीः एक जानकारी केराको बिरुवा उत्पादन सामान्यतया केरामा परागसेचन बिनानै फल लाग्दछ तैपनि कुनै कुनै जँगलि केरामा परागसेचन हुन्छ र फलभित्र बिउ लाग्दछ ।...
en English
X